De F-gassenregelgeving gaat over gefluoreerde broeikasgassen. Dit zijn fluorkool- waterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwafelhexafluoride (SF6). De toename van deze gassen in de atmosfeer versterkt het broeikasgaseffect.

Deze gassen komen in de atmosfeer door lekkage bij werkzaamheden en installaties waar ze worden gebruikt. Een gevolg hiervan is de opwarming van de aarde wat een bedreiging vormt voor het milieu. Het is daarom nodig de hoeveelheid f-gassen te verminderen.

F-gassenregelgeving

Momenteel geldt de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014

Deze f-gassenregelgeving heeft als doel de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verkleinen en zodoende het milieu beter te beschermen.

De wettelijke eisen over F-gassen en de bijbehorende certificering voor installateurs staan beschreven in de BRL100 en BRL200. Dit betekend dat de eisen zijn veranderd ten opzichte van de oude F-gassen regelgeving.

Als installateur moet u hierin meebewegen. Het voorbereiden van een audit vergt daarom meer aandacht dan u gewend bent. Wij kunnen u helpen hier invulling aan te geven en u goed voor te bereiden voor uw audit.

Meer informatie
 Download F-gassenregelgeving
 Download BRL100 (versie 2.0)
 Download BRL200

Beoordelingsrichtlijn BRL100

De BRL100 is een beoordelingsrichtlijn voor het F-gassen certificaat. In de BRL100 zijn daarom eisen vastgelegd die keuringsinstanties gebruiken voor audits. Daarnaast vormt het de grondslag voor de afgifte en het behoud van uw F-gassen certificaat.

Als installateur wordt u daarom geconfronteerd met andere eisen dan voorheen. Het is wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers.

Onderwerpen uit de BRL100 zijn o.a.:

  • Bedrijfsactiviteiten
  • Gecertificeerd personeel
  • Beleidsverklaring en directiebeoordeling (>3 medewerkers)
  • Klachtenregistratie
  • Werkprocedures
  • Instructies voor gebruikers
  • Onderaanneming
  • Documentenbeheer
  • Matrix Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
  • Keuring en kalibratie van de gereedschappen

Heeft u vragen over de F-gassenregelgeving?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over de richtlijnen. Daarnaast biedt onze website praktische tips over hoe u uw certificering kunt behalen; en behouden. U kunt ons per E-mail bereiken via info@brl100.nl. Of laat een bericht achter via ons contactformulier.