In het kader van F-gassen is er veel regel- en wetgeving van toepassing. Een overzicht hiervan vindt u hieronder. Als installateur worden de eisen in de BRL100 en BRL200 verder uitgewerkt omtrent de f-gassen certificering voor bedrijven en personen.

Certificeringsinstellingen zullen vanaf heden de F-gassenaudits uitvoeren conform de laatste versie van de BRL100 (versie 2.0). De eisen hierin zijn enorm veranderd ten opzichte van de oude f-gassen regelgeving en als installateur dient u zich hieraan aan te passen. Het voorbereiden van de audits vergt dus meer aandacht dan u gewend bent. Via BRL100.nl willen wij u hier een praktische aanvulling aan helpen geven.

Wetgeving

Klik op de onderstaande onderwerpen voor meer informatie: