Vanuit de BRL100 worden er eisen gesteld aan de keuring, kalibratie en registratie van meetinstrumenten. Zo dient ieder meetinstrument te worden voorzien van een unieke identificatie. Vervolgens dient deze identificatie vermeld te worden bij de registratie van uitgevoerde keuringen.

Een overzicht van de te keuren gereedschappen met de minimale nauwkeurigheidseisen treft u hieronder aan:

Instrument / apparaat Nauwkeurigheid
Manometer 1 % van schaalmaximum
Lekdetectie toestel Gevoeligheid 5 ppm
Thermometer ± 1 °C
Vacuümmeter ± 10 % van de waarde
Weegapparatuur Ten minste 0,1 kg voor f-gassencilinders met een inhoud van minder dan 30 kg.
En ten minste 1,0 kg voor f-gassencilinders met een inhoud van 30 kg of meer

Om aan deze eisen te voldoen heeft u als installateur verschillende opties. Hieronder behandelen we een paar mogelijkheden met voor- en nadelen. Als BRL100.nl willen wij graag met u in gesprek om de beste oplossing voor uw bedrijf uit te zoeken.

 

Optie 1: Controles en kalibratie uitbesteden

Er zijn meerdere bedrijven die de kalibratie en controle voor u kunnen uitvoeren waardoor u aan de BRL100 voldoet. Voor de registratie blijft u zelf verantwoordelijk. Ook dient u te controleren of de registratie aan de eisen uit de BRL100 voldoet.

Voordelen:

 • Lagere interne kosten.
 • Soms complete ontzorging van de registratie.

Nadelen:

 • Hogere externe kosten.
 • Indien meerdere leveranciers leidt de registratie en controle tot hogere interne kosten.
 • In sommige gevallen gereedschappen lang weg.

BRL100 Kalibratiepakket

Als BRL100.nl bieden wij een pakket aan waarmee u compleet ontzorgd wordt en voldoet aan de BRL100. De controle en kalibratie voldoen aan alle gestelde eisen en de registratie hiervan. Het BRL100 kalibratie pakket kunt u aanschaffen bij een van onze partners. Heeft u interesse of advies nodig? Neem contact op

 

Optie 2: Deels zelf controleren, deels uitbesteden

Als installateur kunt u ervoor kiezen om bepaalde instrumenten zelf te controleren en de registratie hiervan bij te houden. En andere instrumenten aan een 3e partij over te dragen om te kalibreren.

Voordelen:

 • Lagere externe kosten.

Nadelen:

 • Het samenvoegen van 2 of meerdere registraties.
 • Hogere interne kosten.

Optie 3: Zelf controles uitvoeren

Ten slotte heeft u de mogelijkheid om de controles en kalibraties zelf uit te voeren. Houdt daarmee rekening dat u ieder meetinstrument van een unieke identificatie dient te voorzien. Ook dient u rekening te houden met een referentiemeter voor de manometer en vacuüm meter die aan de gestelde eisen voldoet. Daarnaast dient u een registratie van de jaarlijkse controle metingen in te richten en bij te houden waarbij aan de eisen uit de BRL100 voldaan wordt.

Voordelen:

 • Lagere externe kosten.

Nadelen:

 • Hogere interne kosten.
 • Tijdsbelasting.
 • Zelf een systeem opzetten.
 • Borging van de jaarlijkse controle bijhouden.