De nauwkeurigheid van de manometers dient minimaal 1 % van het schaalmaximum te zijn. De jaarlijkse controle van uw manometer kan dit aantonen.

De manometer die u als installateur gebruikt dienen geschikt te zijn voor de F-gassen welke u toepast. Zowel de hoge druk als de lage druk dienen in overeenstemming te zijn met de gas soorten welke u gebruikt.

De jaarlijkse controle dient zowel op de hoge als de lage druk te worden toegepast en geregistreerd. Houdt hierbij rekening dat indien u de jaarlijkse controle zelf uitvoert hier een juiste registratie van wordt bijgehouden.

Relevante pagina’s