De vacuümmeters die u in uw organisatie gebruikt worden dienen, volgens de BRL100, een absolute druk te kunnen aflezen of waarnemen kleiner dan 270 Pa. De nauwkeurigheid van de vacuümmeter is ± 10% van de waarde. De jaarlijkse controle kan dit aantonen.

De jaarlijkse controle dient te geschieden door middel van een vergelijking met een RVA (Raad voor Accreditatie) gekalibreerde referentie meter. Wanneer de jaarlijkse controle voldoet aan de registratie eisen uit de BRL100 worden de instrumenten goedgekeurd.

Relevante pagina’s