De door u gebruikte thermometers dienen volgens de BRL100 geschikt te zijn voor de beoogde toepassing. Denk dan aan het type F-gas, het temperatuurbereik en de nauwkeurigheid. De in de BRL100 minimaal gestelde nauwkeurigheid is ± 1°C. De jaarlijkse controle kan dit aantonen.

De jaarlijkse controle op de goede werking kunt u uitvoeren door de thermometer in ijswater te houden. Als de thermometer dan 0°C aangeeft is de thermometer goed. Houdt ook 1-puntsmeting is minder dan bij een kalibratie. De ijswatertest is een minimale eis. Controle kan ook geschieden door kalibratie.

Relevante pagina’s