In de BRL200 zijn de eisen vastgelegd die exameninstellingen hanteren als grondslag voor de afgifte van het certificaat f-gassen voor personen.

De BRL beschrijft de kennis en vaardigheden waarover een persoon moet beschikken om in aanmerking te komen voor het certificaat f-gassen voor personen. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor personen die taken verrichten welke onder het f-gassen besluit vallen.

Onderwerpen waarvoor een persoon BRL200 gecertificeerd kan worden zijn:

Koel- en klimaatregeling apparatuur waarin f-gassen zijn toegepast:

 • Lekkagecontrole van:
  • Stationaire koel apparatuur;
  • Stationaire klimaatregeling apparatuur;
  • Stationaire warmte pompen;
  • Koeleenheden van koelwagens;
  • Koelaanhangwagens.
 • Terugwinning van f-gassen uit:
  • Stationaire koel apparatuur;
  • Stationaire klimaat regeling apparatuur;
  • Stationaire warmte pompen;
  • Koeleenheden van koelwagens;
  • Koel aanhangwagens;
  • Mobiele apparatuur.
 • Installatie van, onderhoud of service aan, reparatie en buitendienststelling van:
  • Stationaire koel apparatuur;
  • Stationaire klimaatregeling apparatuur;
  • Stationaire warmte pompen;
  • Koeleenheden van koelwagens;
  • Koelaanhangwagens.

Klimaatregeling apparatuur in motor voertuigen en mobiele apparatuur:

 • Terugwinning van f-gassen.

Stationaire brandbeveiliging apparatuur waarin f-gassen zijn toegepast:

 • Lekkagecontrole
 • Terugwinning van f-gassen.
 • Installatie;
 • Onderhoud;
 • Service;
 • Reparatie
 • Buitendienststelling.

Elektrische schakelinrichtingen waarin f-gassen zijn toegepast:

 • Terugwinning van f-gassen;
 • Installatie;
 • Onderhoud;
 • Service;
 • Reparatie;
 • Buitendienststelling.

Stationaire apparatuur die oplosmiddelen op basis van f-gassen bevat:

 • Terugwinning van oplosmiddelen op basis van f-gassen.

 

Relevante Downloads BRL200

Download hieronder de verschillende BRL wetgevingen.

  Download hier de BRL100 voor meer informatie
  Download hier de BRL200 voor meer informatie