De website BRL100 is tot stand gekomen om de installateur een praktische uitleg te geven omtrent de BRL100 en de daaruit vloeiende verplichtingen. Op dit moment ligt de nadruk op de controle en registratie hiervan van de instrumenten en apparaten welke gebruikt worden bij de werkzaamheden in het kader van F-gassen. De interpretatie van de BRL100 op deze website is tot stand gekomen na veelvuldig en zorgvuldig overleg tussen installateurs, kalibratiebedrijven, branchevereniging en keuringsinstanties.