F-gassenverordening

Momenteel geldt de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014.

Deze gassenverordening heeft als doel de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verkleinen en daarmee het milieu te beschermen. Op BRL100.nl kunt u de verordening en bijbehorende wet- en regelgeving downloaden

 

BRL100

Sinds 1 december 2015 is de BRL100 de referentie voor certificeringsinstellingen op basis waarvan bedrijven worden getoetst voor de F-gassenbedrijfscertificering. Met andere woorden, de audits en controles die worden uitgevoerd bij koeltechnische bedrijven volgen deze richtlijn. Door deze wijziging zijn de eisen sinds de invoering van de BRL100 anders dan bij de oude F-gassenbedrijfscertificering. Dit betekent dat u zich anders moet voorbereiden op een audit. 

Om u te ondersteunen bij het behalen of behouden van certificeringen kunt u contact opnemen met de adviseurs van BRL100.nl, zij staan u graag te woord met praktische tips en advies op maat. Naast vrijblijvend advies kan BRL100.nl u ook helpen bij het behalen van uw certificering door het opstellen van BRL100 handboeken.

BRL100 en F-gassenverordening

In het kader van F-gassen is er veel regel- en wetgeving van toepassing. Als installateur worden de eisen in de BRL 100 en BRL 200 verder uitgewerkt omtrent de f-gassen certificering voor bedrijven en personen.

Certificering instellingen voeren de F-gassen audits uit volgens de laatste versie van de BRL 100 (versie 2.0). De eisen hierin zijn veranderd ten opzichte van de oude f-gassen regelgeving. Als installateur moet u zich hieraan aanpassen. Het voorbereiden van de audits vergt daarom meer aandacht dan u gewend bent. Via BRL100.nl willen wij u helpen om hier een praktische aanvulling aan te geven.

Beoordelingsrichtlijn BRL100

De BRL100 is een beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen. In de BRL100 zijn dus de eisen vastgelegd die certificering instellingen gebruiken als grondslag voor de afgifte en het behoud van uw F-gassen certificaat.

Als installateur wordt u door de ‘nieuwe’ wetgeving geconfronteerd met andere eisen met betrekking tot certificering dan bij de oude F-gassen verordening. Als installateur is het wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers. De eisen hebben betrekking op de bedrijfsvoering:

Onderwerpen die mede door de BRL100 gereguleerd worden:

  • Wet- en regelgeving omtrent beheer
  • Overzicht van de bedrijfsactiviteiten en gecertificeerd personeel
  • Beleidsverklaring en directie beoordeling bij meer dan drie medewerkers
  • Klachten registratie en afhandeling
  • Werkprocedures en de controle / bewaking hiervan
  • Instructies voor de gebruiker van de installatie
  • Onderaanneming
  • Keuring en kalibratie van de gereedschappen

Vragen over de F-gassenverordening en BRL100?

Op zoek naar advies over de F-gassenverordening en/of BRL100? Neem dan gerust contact op. Onze adviseurs vertellen u graag meer over de richtlijn en geven praktische tips over hoe u uw bedrijfscertificering kunt behalen of behouden. U kunt ons per E-mail bereiken via info@brl100.nl. Of laat een bericht achter via onze website. Bent u al gecertificeerd?