De door u gebruikte thermometers dienen volgens de BRL100 geschikt te zijn voor de beoogde toepassing. Denk dan aan het type F-gas, het temperatuurbereik en de nauwkeurigheid. De minimaal gestelde nauwkeurigheid voor BRL100 thermometers is ± 1°C. De jaarlijkse controle kan dit aantonen.

De jaarlijkse controle op de goede werking kunt u uitvoeren door de thermometer in ijswater te houden. Als de thermometer dan 0°C aangeeft is de thermometer goed. Houdt ook 1-puntsmeting is minder dan bij een kalibratie. De ijswatertest is een minimale eis. Controle kan ook geschieden door kalibratie.

BRL100 thermometers

 

Kalibratie van BRL100 thermometers

Vanuit de BRL100 worden er eisen gesteld aan de keuring en kalibratie van een aantal gereedschappen en instrumenten en de registratie hiervan. Zo dient ieder instrument te worden voorzien van een unieke identificatie. Deze identificate dient vermeld te worden bij de registratie van uitgevoerde keuringen. 

Om aan deze eisen te voldoen heeft u als installateur verschillende opties. Er zijn meerdere bedrijven die de kalibratie en controle voor u kunnen uitvoeren waardoor u aan de BRL100 voldoet. Voor de registratie blijft u zelf verantwoordelijk. Ook dient u te controleren of de registratie aan de eisen uit de BRL100 voldoet. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde instrumenten zelf te controleren en de registratie hiervan bij te houden, en andere instrumenten aan een derde partij over te dragen ter kalibratie.

Ten slotte heeft u de mogelijkheid om de controles en kalibratie zelf uit te voeren. Houdt daarmee rekening dat u ieder meetinstrument van een unieke identificatie dient te voorzien. Ook dient u rekening te houden met een referentiemeter voor de manometer en vacuümmeter die aan de gestelde eisen voldoet. Daarnaast dient u een registratie van de jaarlijkse controle metingen in te richten waarbij aan de eisen uit de BRL100 voldaan wordt.

Wat is BRL100?

De BRL100 is een beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen. In de BRL100 zijn dus de eisen vastgelegd die certificering instellingen gebruiken als grondslag voor de afgifte en het behoud van uw F-gassen certificaat.

Als installateur wordt u door de ‘nieuwe’ wetgeving geconfronteerd met andere eisen met betrekking tot de bedrijfscertificering dan bij de oude F-gassen verordening. Als installateur is het wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers. De eisen hebben betrekking op de bedrijfsvoering zowel op het gebied van beleid, als operationeel.

Onderwerpen die mede door de BRL100 gereguleerd worden:

  • Wet- en regelgeving omtrent beheer
  • Overzicht van de bedrijfsactiviteiten en gecertificeerd personeel
  • Beleidsverklaring en directiebeoordeling bij meer dan drie medewerkers
  • Klachtenregistratie en afhandeling
  • Werkprocedures en de controle / bewaking hiervan
  • Instructies voor de gebruiker van de installatie
  • Onderaanneming
  • Keuring en kalibratie van de gereedschappen

Heeft u vragen over BRL100 thermometers?

Wilt graag weten of uw thermometers geschikt zijn om te werken conform BRL100? Neem dan gerust contact op. Onze adviseurs vertellen u graag meer over de richtlijn en weten alles over BRL100 thermometers. U kunt ons per E-mail bereiken via info@brl100.nl. Of laat een bericht achter via onze website. Heeft u al geschikte BRL100 manometers?