BRL100 lekdetectie apparatuur welke u in gebruik heeft dient over een minimale gevoeligheid van 5 ppm te beschikken.

De jaarlijkse controle kunt u zelf uitvoeren met behulp van een monster flesje gevuld met een testgas. Echter dient het gebruikte gas wel te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 14624:2012. Wanneer uw BRL100 lekdetectie instrument dit gas detecteert is daarmee de voldoende werking aangetoond. Houdt er rekening mee dat ook de jaarlijkse controle voldoet aan de gestelde eisen omtrent registratie hiervan.

Geen lekdetectie van het testgas?

Indien er niets wordt gedetecteerd kan dit verschillende oorzaken hebben: het testgas is op; het filter van uw instrument is vervuild; uw instrument is niet nauwkeurig genoeg; ofwel vele andere oorzaken. Wanneer u de keuring bij een gespecialiseerd bedrijf laat uitvoeren kunnen direct eventuele reparaties worden uitgevoerd. Hiermee voorkomt u dat een instrument wellicht te snel wordt afgekeurd en vervangen.

BRL100 Lekdetectie instrumenten

 

Kalibratie van BRL100 lekdetectie instrumenten

Vanuit de BRL100 worden er eisen gesteld aan de keuring en kalibratie van een aantal gereedschappen en instrumenten en de registratie hiervan. Zo dient ieder instrument te worden voorzien van een unieke identificatie. Deze identificate dient vermeld te worden bij de registratie van uitgevoerde keuringen. 

Om aan deze eisen te voldoen heeft u als installateur verschillende opties. Er zijn meerdere bedrijven die de kalibratie en controle voor u kunnen uitvoeren waardoor u aan de BRL100 voldoet. Voor de registratie blijft u zelf verantwoordelijk. Ook dient u te controleren of de registratie aan de eisen uit de BRL100 voldoet. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde instrumenten zelf te controleren en de registratie hiervan bij te houden, en andere instrumenten aan een derde partij over te dragen ter kalibratie.

Ten slotte heeft u de mogelijkheid om de controles en kalibratie zelf uit te voeren. Houdt daarmee rekening dat u ieder meetinstrument van een unieke identificatie dient te voorzien. Ook dient u rekening te houden met een referentiemeter voor de manometer en vacuümmeter die aan de gestelde eisen voldoet. Daarnaast dient u een registratie van de jaarlijkse controle metingen in te richten waarbij aan de eisen uit de BRL100 voldaan wordt.

Wat is BRL100?

De BRL100 is een beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen. In de BRL100 zijn dus de eisen vastgelegd die certificering instellingen gebruiken als grondslag voor de afgifte en het behoud van uw F-gassen certificaat.

Als installateur wordt u door de ‘nieuwe’ wetgeving geconfronteerd met andere eisen met betrekking tot de bedrijfscertificering dan bij de oude F-gassen verordening. Als installateur is het wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers. De eisen hebben betrekking op de bedrijfsvoering zowel op het gebied van beleid, als operationeel.

Onderwerpen die mede door de BRL100 gereguleerd worden:

  • Wet- en regelgeving omtrent beheer
  • Overzicht van de bedrijfsactiviteiten en gecertificeerd personeel
  • Beleidsverklaring en directiebeoordeling bij meer dan drie medewerkers
  • Klachtenregistratie en afhandeling
  • Werkprocedures en de controle / bewaking hiervan
  • Instructies voor de gebruiker van de installatie
  • Onderaanneming
  • Keuring en kalibratie van de gereedschappen

Heeft u vragen over BRL100 lekdetectie?

Wilt graag weten of uw lekdetectie instrumenten geschikt zijn om te werken conform BRL100? Neem dan gerust contact op. Onze adviseurs vertellen u graag meer over de richtlijn en weten alles over BRL100 manometers. U kunt ons per E-mail bereiken via info@brl100.nl. Of laat een bericht achter via onze website. Heeft u al geschikte BRL100 manometers?