In het kader van F-gassen is er veel regel- en wetgeving van toepassing. Als installateur worden de eisen in de BRL 100 en BRL 200 verder uitgewerkt omtrent de f-gassen certificering voor bedrijven en personen.

Certificering instellingen voeren de F-gassen audits uit volgens de laatste versie van de BRL 100 (versie 2.0). De eisen hierin zijn veranderd ten opzichte van de oude f-gassen regelgeving. Als installateur moet u zich hieraan aanpassen. Het voorbereiden van de audits vergt daarom meer aandacht dan u gewend bent. Via BRL100.nl willen wij u helpen om hier een praktische aanvulling aan te geven.

Wat betekent BRL 100 voor mij?

In de BRL 100 zijn de eisen vastgelegd die certificeringsinstellingen gebruiken als grondslag voor de afgifte en het behoud van uw F-gassen certificaat.

Als installateur wordt u door de nieuwe wetgeving geconfronteerd met andere eisen dan bij de oude F-gassen verordening. Als installateur is het wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers. De eisen zijn van toepassing op de bedrijfsvoering. Zowel op het gebied van beleid als op uitgevoerde werkzaamheden.

Onderwerpen die voor de BRL 100 van belang zijn:

 • Beheer van wet- en regelgeving;
 • Overzicht van de bedrijfsactiviteiten;
 • Overzicht van het gecertificeerd personeel;
 • Beleidsverklaring en directie beoordeling bij meer dan drie medewerkers;
 • Klachten registratie en afhandeling van klachten;
 • Werk procedures en de controle / bewaking hiervan;
 • Instructie gebruiker van de installatie;
 • Onderaanneming;
 • Keuring en kalibratie van de gereedschappen

Wat betekent BRL 200 voor mij?

In de BRL 200 zijn de eisen vastgelegd die examen instellingen gebruiken als basis voor het afgeven van het f-gassen certificaat.

De BRL beschrijft de kennis en vaardigheden waarover een persoon moet beschikken om in aanmerking te komen voor het certificaat f-gassen voor personen. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor personen die taken verrichten welke onder het f-gassen besluit vallen.

Hieronder volgt een overzicht met onderwerpen waarvoor een persoon BRL200 gecertificeerd kan worden:

Koel- en klimaatregeling apparatuur waarin f-gassen zijn toegepast:

 • Lekkagecontrole van:
  • Stationaire koel apparatuur;
  • Stationaire klimaatregeling apparatuur;
  • Stationaire warmte pompen;
  • Koeleenheden van koelwagens;
  • Koelaanhangwagens.
 • Terugwinning van f-gassen uit:
  • Stationaire koel apparatuur;
  • Stationaire klimaat regeling apparatuur;
  • Stationaire warmte pompen;
  • Koeleenheden van koelwagens;
  • Koel aanhangwagens;
  • Mobiele apparatuur.
 • Installatie van, onderhoud of service aan, reparatie en buitendienststelling van:
  • Koeleenheden van koelwagens;
  • Koelaanhangwagens.
  • Stationaire koelapparatuur;
  • Stationaire klimaatregelingsapparatuur;
  • Stationaire warmtepompen;

Klimaat regeling apparatuur in motor voertuigen en mobiele apparatuur:

 • Terugwinning van f-gassen.

Stationaire brandbeveiliging apparatuur waarin f-gassen zijn toegepast:

 • Lekkagecontrole
 • Terugwinning van f-gassen.
 • Installatie;
 • Onderhoud;
 • Service;
 • Reparatie
 • Buitendienststelling.

Elektrische schakelinrichtingen waarin f-gassen zijn toegepast:

 • Terugwinning van f-gassen;
 • Installatie;
 • Onderhoud;
 • Service;
 • Reparatie;
 • Buitendienststelling.

Stationaire apparatuur die oplosmiddelen op basis van f-gassen bevat:

 • Terugwinning van oplosmiddelen op basis van f-gassen.

Heeft u meer informatie nodig?

De website BRL100.nl richt zich vooral op de keuring en kalibratie van uw gereedschappen.

Als lid van de NVKL voldoet u al aan voorwaarden uit de BRL 100. Wij zien in de branche dat er behoefte is aan een praktische invulling van de keuring en kalibratie van uw gereedschap. Wanneer u op zoek bent naar meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u hierin van dienst zijn.